Nov 05

Ahmad Wahib Award 2003

Buku catatan harian Ahmad Wahib yang berjudul "Pergolakan Pemikiran Islam" (LP3ES, 1981) adalah salah satu sumber inspirasi islam liberal. Berangkat dari itu, Freedom Institute bekerjasama dengan HMI Ciputat mengadakan "sayembara penulisan esai tentang pembaharuan Islam" untuk mahasiswa. Ada 120-an naskah yang masuk. Pemenangnya adalah Mohamad Ja'far, mahasiswa UIN.

Author: administrator
Print